Tuesday, November 16, 2010

Красива ли е тъканта на твоята душа?
Чисти мисли, радостен труд и неуморен стремеж към знанието формират личността на човека

Ако имаш повече знания, отколкото някои твои приятели, не се гордей сляпо с това, не показвай превъзходство, а сподели знанията си, ако това е целесъобразно в този момент.

Помни, че всяка минута от твоя живот има своето предназначение. Съумей да запомниш това. Ако се затрудняваш в избора на работа или професия, посъветвай се с по-възрастните.

Бой се от безсъдържателните минути. С тях леността може да си свие надеждно гнездо. От безсъдържателните минути могат да се получат часове и дни, а задачата на истинския човек е голяма. Несъмнено животът е многостранен и интересен. От разумно прекараните минути ти можеш да изтъчеш истинската и красива тъкан на твоята душа.
Затова се старай да украсяваш всяка минута от живота си с труд, знания и чисти мисли.

Нека неуморният труд бъде за теб радост и огънят на творчеството неугасващо да осветява твоя път.

Постарай се да държиш мислите си в абсолютна чистота и да мислиш много за това какво можеш да допринесеш за подобряване живота на хората и облекчение на техните страдания.

Природата е препълнена със свещени и чисти дарове и търси съдове. Нека твоята душа бъде искряща и кристално чиста за приемането на тези дарове. Стани лъч светлина, излез от света на напразните мечтания и употреби своята енергия за непрекъснато изкачване нагоре.

Нека твоята душа излъчва винаги светлина и благост, топлота и състрадание, бодрост и желание да помогнеш на ближния. Тогава ти ще почувстваш как трудните дела губят своята тежест и мрачното облекло на страданията ще се превърне в белоснежното покривало на чистата лъчезарна радост.

Бъди предпазлив и снизходителен в оценката си за хората, тъй като ти самият си твърде несъвършен. Но бъди строг към себе си и работи неуморно за изправянето на собствените си недостатъци.

Предстои ти да понесеш в живота много изпитания. Само чрез тях ти ще овладееш несметни съкровища.

Но ще можеш да издържиш успешно тези изпитания, ако се въоръжиш с благоразумие, твърдост и вяра в себе си.

Ако те сполети неуспех, не падай духом. Унинието само ще отслаби твоите сили и ще забави твоя вътрешен растеж. По-добре събери силите си и помисли какъв мъдър изход да намериш за по-нататъшното действие. Именно по този път ще увеличиш твърдостта си и ще умножиш силите си.

Всеки неуспех и горчив опит превърни в безценен урок, който ще ти послужи като ръководство по-нататък.Всяко препятствие по твоя път ще ти подскаже какво е нужно да развиеш, за да бъдеш напълно въоръжен в по-нататъшната борба.

Но в борбата ти си длъжен да помниш винаги благото на ближните. Бой се да купиш своето благополучие с цената на страданията на тези ближни. Това благополучие е жестоко и краткотрайно.

Елена РЬОРИХ

Labels: ,

1 Comments:

Blogger lin liyi said...

But these replica watches sale already suffice to keep decent and fun human beings from spending too much time around you, should you talk about these frequently. The emphasis is on swiss replica watches calling everything by its reference all the time like a total douche and not on being ignorant about rado replica sale history. Daytona chronograph is in their otherwise really quite detailed history page, nor is one in their replica watches more detailed history page on their press only site. The five lines of boasting on watch dials was but a mere dream at that point. Rolex appears to really want you to know much about these ousted models. Watch enthusiasts who have been familiarized with the stupendously long waiting hublot replica and stratospheric, albeit reportedly self inflicted exclusivity of it.

10:42 PM  

Post a Comment

<< Home