Tuesday, August 25, 2009

Да бъдеш воЙн

• "Можеш да оцелееш единствено като воин по пътя на познанието. Защото изкуството на този воин е да изравни ужаса да си човек с чудото да си човек."
• "Нищо няма да спечелиш, ако избързаш. Искаш ли да оцелееш, трябва да си кристално чист и до смърт сигурен в себе си"
• "Войнът действа така сякаш знае какво прави, когато всъщност не знае нищо."
• "В даден момент воинът е способен да прави много неща, които изобщо не е могъл да прави преди години. Самите тези неща не са се променили. Променила се е неговата представа за самият себе си."
• "Ако воинът иска да успее в каквото и да било, успехът трябва да се постигне спокойно с много усилия, но без стрес или вманиячаване."
• "Да бъдеш воин не е просто въпрос на желание. То е по-скоро непрестанна борба която продължава до сетният миг на животът ни. Никой не се е родил войн както никой не се е родил обикновен човек. Ние изграждаме от себе си едното или другото."
• "Силата винаги предоставя един кубичен сантиметър шанс на война. Изкуството на война е в това да бъде гъвкав за да го улови."
• "Личната сила е чувство. Нещо като чувство че си роден с късмет. Или може да се нарече нагласа. Личната сила е нещо, което човек придобива с цял един живот борба."
• "Всеки човек може да вижда и все пак предпочитаме да не си спомняме това, което виждаме."
• "За да следва пътят на знанието човек трябва да е с много богато въображение. По пътят на знанието нищо не е така ясно както бихме искали да бъде."
• "Една от най-удивителните сили в живота на войните е страхът, защото ги подтиква да учат."
• "Веднъж постигнем ли вътрешно мълчание всичко става възможно. Начинът да престанем да говорим на себе си е същият като начинът по който сме се научили да си говорим - ние сме били обучени принудително и категорично, затова точно така трябва да се отучим - принудително и категорично."

из Учението на Дон Хуан от Карлос Кастанеда


Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home