Thursday, June 04, 2009

Инструментите на дявола





Преди много години Дяволът решил да продаде всички инструменти на своя занаят. Подредил ги стриктно в стъклена витрина, за да ги виждат всички. Каква колекция било това! Тук бил блестящият кинжал на Завистта,



а до него кротко си почивал чукът на Гнева.



От другата страна лежали лъкът на Алчността и Желанието,



а дотях живописно били подредени отровните стрели на Ревността и Въжделението.



Там били и оръдията на Страха, Горделивостта и Ненавистта.



И всички се виждали прекрасно, имали си етикети с название и цена.
А на най-красивата етажерка, отделно от всички останали инструменти, лежал малък, неугледен и доста очукан дървен клин,



на който бил закачен етикет с надпис “Униние”. Учудващо, но цената на този инструмент била по-висока от всички останали взети заедно.

Един минувач попитал Дявола защо струва толкова скъпо този странен клин и той отговорил:

— Аз наистина го ценя повече от всички, защото това е единственият инструмент в моя арсенал, на който мога да разчитам, ако всички останали се окажат безсилни. И той нежно погалил дървения клин.— Ако съумея да вбия този клин в главата на човека — продължил Дяволът,— той отваря вратата и за всички останали инструменти.
Усмихнал се и добавил:
— Няма нищо по-смъртоносно от унинието.



Не се оставяйте на унинието – нито днес, нито никога.

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home