Thursday, June 04, 2009

Инструментите на дявола

Преди много години Дяволът решил да продаде всички инструменти на своя занаят. Подредил ги стриктно в стъклена витрина, за да ги виждат всички. Каква колекция било това! Тук бил блестящият кинжал на Завистта,а до него кротко си почивал чукът на Гнева.От другата страна лежали лъкът на Алчността и Желанието,а дотях живописно били подредени отровните стрели на Ревността и Въжделението.Там били и оръдията на Страха, Горделивостта и Ненавистта.И всички се виждали прекрасно, имали си етикети с название и цена.
А на най-красивата етажерка, отделно от всички останали инструменти, лежал малък, неугледен и доста очукан дървен клин,на който бил закачен етикет с надпис “Униние”. Учудващо, но цената на този инструмент била по-висока от всички останали взети заедно.

Един минувач попитал Дявола защо струва толкова скъпо този странен клин и той отговорил:

— Аз наистина го ценя повече от всички, защото това е единственият инструмент в моя арсенал, на който мога да разчитам, ако всички останали се окажат безсилни. И той нежно погалил дървения клин.— Ако съумея да вбия този клин в главата на човека — продължил Дяволът,— той отваря вратата и за всички останали инструменти.
Усмихнал се и добавил:
— Няма нищо по-смъртоносно от унинието.Не се оставяйте на унинието – нито днес, нито никога.

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home