Tuesday, December 23, 2008

ПОЖЕЛАВАМ ТИ ДОСТАТЪЧНО!!!

Неотдавна, на летището дочух баща и дъщеря да си говорят, преди да се разделят завинаги.Нейния полет беше обявен и приканваха пътниците към самолета. Стоейки близо до входната врата, тя каза: "Татко, съвместния ни живот беше повече от достатъчно. Обичта ти е всичко, от kоето имах нужда.Желая и на теб достатъчно, татко". Целунаха се за довиждане и тя тръгна.Той се приближи до прозореца, до който бях седнал и аз. Видях, че той искаше и имаше нужда да поплаче. Опитах се да не го безпокоя, но той ме попита:
- Казвали ли сте довиждане на някой, знаейки че е завинаги?- Да, казвал съм - и с това нахлуха спомените за времето, когато изразих моята любов и признателност към баща си и това, което беше направил за мен.Съзнавайки че дните му са преброени направих всичко възможно да му кажа лице в лице колко много той значи за мен. Така, че знаех какво изживяваше човека, с когото говорех.
- Извинете ме, но по какъв случай е това сбогуване? - попитах аз.- Стар съм, а тя живее много далече. Има да премина през някои предизвикателства и съзнавам, че всъщност следващото й идване ще е за погребението ми – отговори той.
- Докато се сбогувахте, дочух че каза 'Желая ти достатъчно'. Мога ли да попитам, какво означава това?
Той се усмихна.
- Това е пожелание, което се е предавало с поколенията. Родителите ми го казваха на всеки.
Мъжът замълча, погледна нагоре, като че ли се опитваше да си спомни подробности и се усмихна още повече.
- Когато си казахме 'Желая ти достатъчно', ние пожелахме на другия достатъчно хубави неща в живота, които да му помагат. Той се обърна към мен и продължи като че ли рецитираше нещо: Желая ти достатъчно слънце, за да запазиш мирогледа си светълЖелая ти достатъчно дъжд, за да оцениш слънцето още повече.Желая ти достатъчно щастие, за да запазиш духа си жив.Желая ти достатъчно болка, така че и най-малките радости в живота да изглеждат много по-големи.Желая ти да получиш достатъчно, за да задоволиш желанията си. Желая ти да загубиш достатъчно, за да оцениш това, което имаш. Желая ти достатъчно 'Здравей!',за да ти дадат сили за последното'Довиждане!' Той се просълзи и се отдалечи.
Приятели мои и любими - Желая ви ДОСТАТЪЧНО!!!Казват, че "е нужна минута да намериш специален човек, час да можеш да го оцениш, ден да го обикнеш, и цял живот да го забравиш"


I wish you enough!

Recently I overheard a Father and daughter in their last moments together at the airport. They had announced the departure.

Standing near the security gate, they hugged and the Father said, 'I love you, and I wish you enough.'

The daughter replied, ‘Dad, our life together has been more than enough. Your love is all I ever needed. I wish you enough, too, Dad.. .’

They kissed and the daughter left. The Father walked over to the window where I was seated. Standing there I could see he wanted and needed to cry. I tried not to intrude on his privacy, but he welcomed me in by asking, 'Did you ever say good-bye to someone knowing it would be forever?'

'Yes, I have,' I replied. 'Forgive me for asking, but why is this forever good-bye?'

'I am old, and she lives so far away. I have challenges ahead and the reality is - the next trip back will be for my funeral,' he said.

'When you were saying good-bye, I heard you say, 'I wish you enough.' May I ask what that means?'

He began to smile. 'That's a wish that has been handed down from other generations. My parents used to say it to everyone... .’ He paused a moment and looked up as if trying to remember it in detail, and he smiled even more. 'When we said, 'I wish you enough,' we wanted the other person to have a life filled with just enough good things to sustain them.' Then turning toward me, he shared the following as if he were reciting it from memory.

I wish you enough sun to keep your attitude bright no matter how grey the day may appear.

I wish you enough rain to appreciate the sun even more.

I wish you enough happiness to keep your spirit alive and everlasting.

I wish you enough pain so that even the smallest of joys in life may appear bigger.

I wish you enough gain to satisfy your wanting.

I wish you enough loss to appreciate all that you possess.

I wish you enough hellos to get you through the final good- bye.

He then began to cry and walked away.

They say it takes a minute to find a special person, an hour to appreciate them, a day to love them; but then an entire life to forget them.


Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home