Thursday, June 26, 2008

Изкуството да мълчиш

Един младеж дошъл при Сократ да се учи на ораторско изкуство. Той започнал непрекъснато да бъбри и Сократ му поискал двойно заплащане.

– Защо да ви плащам двойно? – попитал младежът учителя си.

– Затова – отговорил Сократ, – защото ще стане нужда да те уча на две неща: първо, как да мълчиш и, второ, как да говориш. Първото е много по-мъчно.

Labels: ,

3 Comments:

Blogger Живка Жекова said...

Много полезни неща прочетох в този блог. Благодаря!

1:09 AM  
Blogger Живка Жекова said...

This comment has been removed by the author.

1:11 AM  
Blogger Mo Lin said...

Радвам се, че ти е харесал, поздрави!

3:46 AM  

Post a Comment

<< Home