Thursday, June 19, 2008

Мълчаливата жертва

Благословеният посочи на учениците си факира, който хвърляше топка. Всеки удар попадаше в целта и две момчета бързаха да вдигнат и да донесат топката.

Благословеният каза: „Този човек е достигнал съвършенство при отдаването на топката. Хвърлената топка веднага му се донася обратно. Така става с всяко отдаване, ако то е съвършено. Затова се учете да жертвате, защото в жертвата трябва да има изкуство“.

Също Благословеният посочил мълчаливия човек и казал: „Кой може да определи границата на мълчанието? Правилната дума трудно се намира, но още по-трудна е красотата на мълчанието.“ Така Благословеният научи да се цени мълчаливата жертва.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home